Študijné programy

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov Praha, o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu:

Študijný programForma štúdia 1StupeňTitul absolventaDĺžka štúdia 2
Medzinárodné vzťahy a diplomaciaP, KbakalárskyBc.3
Medzinárodné a diplomatické štúdiaP, KmagisterskýMgr.2

P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)
Uvádza sa štandardná dĺžka v rokoch

Štúdium

Dĺžka a priebeh

Bakalársky program

Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu musí študent dosiahnuť 180 ECTS – kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 6 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušení řád školy.

Magisterský program

Na úspešné ukončenie magisterského študijného programu musí študent dosiahnuť 120 ECTS – kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 4 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušení řád školy.

Forma a rozsah

Výučba pre externé (kombinované) štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.
Výučba pre študentov denného (prezenčného) štúdia je stanovená vo výmere 14 týždňov/semester.

Máte záujem o štúdium niektorého z atraktívnych odborov? Viac informácií nájdete na stránke Prijímacie konanie.