Rozvrh a harmonogram akademického roka

Rozvrhy

nájdete v Moggise – záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

Harmonogram akademického roka 2019/2020 v prílohe (.PDF)

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

• prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2020/2021

MVD = Medzinárodné vzťahy a diplomacia, VSSV = Verejná správa a styk s verejnosťou
MDŠ = medzinárodné a diplomatické štúdia, EŠVS = Európske štúdia a verejná správa

bude doplnené počas leta 2020

Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.