Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium na Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha:

27.03.2019 [PDF]

07.06.2019 [PDF]

04.07.2019 [PDF]

07.09.2019 [PDF]

Ak ste sa v zozname nenašli, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk

V priebehu niekoľkých dní po prijímacom konaní zašleme všetkým uchádzačom poštou rozhodnutie o prijatí/neprijatí, uspešným uchádzačom aj zmluvu o zabezpečení výuky a ostatné informácie.

Nestihli ste sa prihlásiť do predchádzajúceho kola? Nevadí…viac info na http://www.vysoka-skola.sk/prijimacie-konanie

K zápisu sa dostavte podľa priloženého Harmonogramu, ktorý nájdete v časti Rozvrhy a harmonogram.