PhDr. Tomáš Zajac, Ph.D., MBA

Tomáš Zajac

PhDr., Ph.D., MBA

Marketingové oddelenie - vedúci
Katedra verejnej politiky
Akademický senát - člen
Edičná komisia - člen
Klub absolventov - podpredseda
tomas.zajac@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Marketingové oddelenie – vedúci

Akademický senát – člen

Edičná komisia – člen

Klub absolventov – podpredseda

Web, facebook – administrátor

Spravodaj VŠMVV – predseda redakčnej rady

Plesový výbor – predseda

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x