PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Tatiana Tökölyová

PhDr., PhD.

Katedra svetovej politiky
Akademický senát VŠMVV Praha - podpredsedníčka
tatiana.tokolyova@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Odbor medzinárodné vzťahy

Vybraná publikačná činnosť

TÖKÖLYOVÁ: Analýza reformy politického systému Nového Zélandu v kontexte teórie demokracie A. Lijpharta. – 1. vyd. – Brno : Tribun EU, 2008. – 124 s. ISBN 978-80-7399-608-6

KORBA-MOKRÁ  – FRIDRICH -PRIKRYL- TÖKÖLYOVÁ: European security : Slovak Republic.In: European review of public law. – Vol. 20,
No. 1 (2008) s. 557-582

TÖKÖLYOVÁ: Cesta Austrálie k republike : hľadanie alebo vyjadrenie národnej identity? In: Mezinárodní vztahy. – Roč. 46, č. 1 (2011), s. 6-9

TÖKÖLYOVÁ: The European Union – New Zealand partnership: example of successful trans-regional cooperation. In: Journal of Geography, Politics and Society. – Vol. 1, No. 1 (2012), s. 83-106

TÖKÖLYOVÁ: Revival of the lost Maori language identity – New Zealand national identity regained? In: The Annual of Language & Politics and Politics of Identity, Vol. 3. – Prague : Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, 2009. – S. 87-117. – ISBN 978-80-254-6494-6

TÖKÖLYOVÁ: The successful of New Zealand towards consensus democracy : FFP vs MMP electoral systems. In: Studies in contemporary international relations and politics : new Europe and beyond. – Leverkusen Opladen : Budrich UniPress, 2010. – S. 261-277. – ISBN 
978-3-940755-65-0

TÖKÖLYOVÁ: Evaluation of RAMSI mission’s impacts on the region’s security : (as expressed by Australia’s middle power policy). In: Panorama of global security environment 2012. – Bratislava : Centre for European and North Atlantic Affairs, 2012. – S. 567-578. – ISBN 978-80-971124-1-7

TÖKÖLYOVÁ:: Koncept Middle power v medzinárodných vzťahoch (case study Austrália). In: Interpolis ’11 – Banská Bystrica : UMB, 2011. s 386-391. ISBN 978-80-557-0337-4

TÖKÖLYOVÁ: Rozhodovacie procesy v rámci Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráci ako dôležitý faktor postavenia Nového Zélandu v medzinárodných vzťahoch. In: Optimálny model v rozhodovacích procesoch medzinárodných a európskych organizácií. – Bratislava: UK, Právnická fakulta, 2007. – S. 77-99. – ISBN 978-80-7160-245-3

TÖKÖLYOVÁ: Cesta Austrálie k republike : hľadanie alebo vyjadrenie národnej identity? In: Mezinárodní vztahy. – Roč. 46, č. 1 (2011), s. 6-9

TÖKÖLYOVÁ: Aotearoa : politický systém Nového Zélandu v dynamike jeho vývoja. – 1. vyd. – Elblag : Oficyna OKO, 2013. – 177 s.
ISBN 978-83-921566-3-5

TÖKÖLYOVÁ: Euro-Tichomorské partnerstvo – partnerstvo rozvoja regiónu.  In: Interpolis ’12 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. –
Banská Bystrica : UMB, 2012. – S. 269-273 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-557-0519-4

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Členka New Zealand Studies Association (od 2012)

Členka redakčnej rady: Journal of Geography, Politics and Society, Poľsko (od 2011)

Členka vedeckej rady: Board of Scientific Council of Europe Our House. Tbilisi, Gruzínsko (od 2012)

Členka redakčnej rady: European Journal of Transformation Studies. Tbilisi, Gruzínsko (od 2013)

Generálna tajomníčka CEPSA (2007-2013)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Zahraničné prednáškové pobyty

FSS MU. BRNO 2008.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2009.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2010.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2011.Visiting professor

KULTUR UNIVERSITESI ISTANBUL. ISTANBUL 2008 – Selected lectures in International relations

UNIVERSITY OF GDANSK 2012 – Selected lectures in EU and its role in development of Pacific region.

Zahraničné výskumné a študijné pobyty

PUŠKINOV INŠTITÚT RUSKÉHO JAZYKA, MOSKVA 1999 (ZS 1999)

UNIVERSITY OF LEICESTER 2008

UNIVERSITY OF OSLO 2010

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Akademický senát VŠMVV Praha – podpredsedníčka

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x