PhDr. JUDr. Matej Šimášek, PhD.

Matej Šimášek

PhDr., JUDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
matej.simasek@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Teória práva, štátoveda a ústavné právo

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x