Mgr. Peter Majláth

Peter Majláth

Mgr.

Katedra jazykov
peter.majlath@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Výučba angličtiny, španielčiny a slovenčiny; vyučovanie v skupinách, ako aj individuálne hodiny; špecializované kurzy zamerané na ekonomiku a financie, obchod, preklady, tlmočenie, výučba angličtiny, španielčiny a slovenčiny pre cudzincov, koučovanie nových zamestnancov, dohľad pri výučbe atď.

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Lektor cudzích jazykov

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Jazykový kouč
Metodik výučby
Konateľ

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x