Mgr. Dagmar Šefčíková

Dagmar Šefčíková

Mgr.

Katedra jazykov
dagmar.sefcikova@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Lektorka nemeckého a ruského jazyka

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Inštitút ruského jazyka A.S.Puškina, Moskva

Pedagogická fakulta, Moskva

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Nemecký jazyk
Ruský jazyk 
Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Lektorka nemeckého a ruského jazyka

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

Ručné práce, maľovanie na textil, cestovanie