Mgr. Boris Sloboda, PhD.

Boris Sloboda

Mgr., PhD.

Katedra verejnej politiky
boris.sloboda@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

Stratégia celoživotného vzdelávania v SR

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Výbor ESF Európskej komisie

Monitorovací výbor OP ĽZ

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Národný expert v Európskej komisii (generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru; generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie)

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ MPSVR SR

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

Politika, šport, hudba