PhDr. Marián Děd, PhD., MBA

Marián Děd

PhDr., PhD., MBA

Katedra verejnej politiky
Zástupca riaditeľa VaKIvBA VŠMVV Praha
pre pedagogickú činnosť
Katedra svetovej politiky - poverený vedením
Akademický senát - člen
Edičná komisia - predseda
marian.ded@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Filozofia, PR a svetové náboženstvá.

Vybraná publikačná činnosť

Děd, Marián: Náboženský fundamentalizmus. Praha: Professional Publishing, Central European Education Institute, 2011. ISBN 978-80-7431-067-6; 978-80-89581-00-9

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk 
Nemecký jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Zástupca riaditeľa Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha pre pedagogickú činnosť

Poverený vedením Katedry svetovej politiky

Akademický senát – člen

Edičná komisia – predseda

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x