prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

Silvia Gáliková prof., PhDr., CSc . Katedra svetovej politiky silvia.galikova@vip-vs.sk Vedecko-pedagogická charakteristika Angloamerická filozofia mysle, kognitívne vedy, filozofické aspekty politiky, súčasná analytická filozofia Vybraná publikačná činnosť Gáliková, S.: Psyché: od animálnych duchov k neurotransmiterom. Veda, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-224-0950-6. Gáliková, Čítať viac…